Xin Group Members
PhD Students
Dengyun Lu(鲁登云)
Dengyun Lu(鲁登云)
Plasmonic Nanoantenna
Guoshuai Zhu(朱国帅)
Guoshuai Zhu(朱国帅)
Bio-Micromotor/robot
Jianyun Xiong(熊建云)
Jianyun Xiong(熊建云)
Bio-Micromotor/robot
Ziyi He(何梓毅)
Ziyi He(何梓毅)
Optical Tweezers
Xing Li(李醒)
Xing Li(李醒)
Bio-Micromotor/robot
Master Students
Jingping Huang(黄晶萍)
Jingping Huang(黄晶萍)
Optical Tweezers
Shuhan Zhong(钟淑涵)
Shuhan Zhong(钟淑涵)
Bio-Micromotor/robot
Lianrou Liu(刘炼柔)
Lianrou Liu(刘炼柔)
Optical Tweezers
Zihao Su (苏梓浩)
Zihao Su (苏梓浩)
Plasmonic Nanoantenna
Liliang Ye (叶礼亮)
Liliang Ye (叶礼亮)
Bio-Micromotor/robot
He Wang (王贺)
He Wang (王贺)
Plasmonic Nanoantenna